Om Søgnedesign

SØGNEDESIGN 


 STYRET 2022

Lene Fyrst Rynning-Tønnessen, 91384784, lenefyrst@gmail.com

Ida-Marie Hellenes, 90666454, imhellenes@gmail.com

Hildur Nereng Ernst, 48190662 hi-nere@online.no


FORMÅL: Hva skal Søgnedesign være?
Søgnedesign skal vise et mangfold av kunst og kunsthåndverk og ha stor variasjon i bredde og uttrykk: Maleri, grafikk, foto, keramikk, tekstil, tre, pil, glass og litt annet småplukk. Styret inviterer de utstillerne som gir oss det utvalget som ønskes hver år.
Det blir lagt vekt på at produktene skal være originale, ha egen design og en håndverksmessig god utførelse. Det blir flere nye utstillere med andre uttrykksformer, og litt for enhver smak. Samtidig som Søgnedesign skal bringe videre en tradisjon som besøkende forventer å finne.