Om Søgnedesign

SØGNEDESIGN 2020

Det blir Søgnedesign også i år, men på grunn av smittevern lager vi ikke en stor åpning som vi pleier.

Vi åpner dørene søndag 5.juli og har litt begrensninger på hvor mange besøkende vi kan ha samtidig.  ellers er alt som før.

Søgnedesign  2020 blir som før et  supplement til øvrige sommeraktiviteter og utstillinger på Søgne Gamle Prestegård.  Kafeen er åpen og i tillegg har vi fått bygdemuseet inn på tunet.

Mange tidligere utstillere trår til for å løse de ulike oppgavene, og alle utstillerne blir med som vakter. Du vil møte dem i galleriet i juli.

 STYREt 2020

Lene Fyrst Rynning-Tønnessen, 91384784, lenefyrst@gmail.com

Elin Johnsen, 48245765 elinjohnsen62@gmail.com

ida-Marie Hellenes, 90666454, imhellenes@gmail.com

Hildur Nereng Ernst, 48190662 hi-nere@online.no


FORMÅL: Hva skal Søgnedesign være?
Det nye styret legger vekt på at Søgnedesign skal vise et mangfold av kunst og kunsthåndverk og ha stor variasjon i bredde og uttrykk: Maleri, grafikk, foto, keramikk, tekstil, tre, pil, glass og litt annet småplukk.
Det blir lagt vekt på at produktene skal være originale, ha egen design og en håndverksmessig god utførelse. Det blir flere nye utstillere med andre uttrykksformer, og litt for enhver smak. Samtidig som Søgnedesign skal bringe videre en tradisjon som besøkende forventer å finne.