20190408

Utstillere  Søgnedesign 2019 

Smykker:

Lene Fyrst Rynning-Tønnessen +vesker   
Tove Watnedal -ToWa-design                  
Anne S. Berglund - gullsmed og filigransarb.  

Bilder:                                                                               

Tove Krogh – maleri/grafikk                                                                          
Elin Johnsen – maleri/grafikk                   
Bjørn Myklebust  - bilder + tretrau                                                
Ida-Marie Hellenes – grafikk+tekstil        
Anne Randi Herland                                  
Janne Andersen   
                                                    

 Foto:                                                                                                           

Anne Gunn Pedersen – bilder, fotokort 
Kai-Wilhelm Nessler - noe nytt                             
Arnfinn Håverstad – bilder, bok Ny Hellesund  
        

Keramikk: 

Reidun Haavik Tønnessen                                  
Othilies keramikk –Grethe Gullaksen, 
Katrine Bragdø - Mandal                        
                                  

Tekstil:   

Hildur Nereng Ernst - vev                       
Anita Havn Jensen - AHJ strikkedesign   
Lena Engan – barnetøy                             
Kirsti Hem – filleryer 
                             

Tre:

Jørn Fjeld Pettersen - skipskister             
Anders Urdal – tresløyfer                            
            

Glass:

Aina Borgenvik – glass/keramikk       
Knapstad glass. Jarle og Camilla   
         

Annet:                                                                    

May Tove Berg Lindås - pil                     
Grims have – såper og annet                                   
Caroline Diaz – oregami lamper, redesign møbler 
Birgitte Kleivset - kopper
                                                                                       


SØGNEDESIGN 2019

Etter mye om og men, og ved hjelp av tidligere utstillere som ivrige pådrivere, er et nytt styre etablert for Søgnedesign 2019.

I juli måned blir vi å finne i Presteboligen, der Søgnedesign også i 2019 blir et  supplement til øvrige sommeraktiviteter og utstillinger på Søgne Gamle Prestegård.

Mange tidligere utstillere trår til for å løse de ulike oppgavene, og alle utstillerne blir med som vakter. Du vil møte dem i galleriet i juli. 

 STYRE

Lene Fyrst Rynning-Tønnessen, 91384784, lenefyrst@gmail.com

Elin Johnsen, 48245765 elinjohnsen62@gmail.com

Jørn Fjeld Pettersen, 90702097 lornpsalud@gmail.com

Hildur Nereng Ernst, 48190662 hi-nere@online.no

Åpning 30. juni kl.13 i Prestegårdshaven. Tradisjonen tro, blir det musikk og jordbær. 
Fra Søgne kulturskole kommer Daniel Gustavsen, som spiller cello.
Velkommen!


FORMÅL: Hva skal Søgnedesign være?
Det nye styret legger vekt på at Søgnedesign skal vise et mangfold av kunst og kunsthåndverk og ha stor variasjon i bredde og uttrykk: Maleri, grafikk, foto, keramikk, tekstil, tre, pil, glass og litt annet småplukk.
Det blir lagt vekt på at produktene skal være originale, ha egen design og en håndverksmessig god utførelse. Det blir flere nye utstillere med andre uttrykksformer, og litt for enhver smak. Samtidig som Søgnedesign skal bringe videre en tradisjon som besøkende forventer å finne.


20190404

Søgnedesign 2019 er under planlegging, med Hildur Nereng Ernst som leder. Årets utstillere vil presenteres etterhvert, så følg med!