20160930

Høstfest onsdag 28.9 og oppsummering av Søgnedesign 2016. Her er en del av årets utstillere samlet, og det ble en hyggelig kveld med reker, gjennomgang av årets utstilling, samt innspill som tas med videre. Tør påstå at det er enighet om at vi ønsker ny utstilling i 2017! Takk til alle deltakere for en fin julimåned på Søgne Gamle Prestegård! Til stede onsdag var fra venstre Lene Fyrst Rynning-Tønnessen-smykker, Ellen Bjørnstad-maleri, Janne Andersen-maleri, Nina Ekås-tekstil, Åse Marit Eikestøl-smykker, Unn Morland-bilder, Bjørn Myklebust-maler/tre, Anita Belinda Halvorsen-keramikk, Ingrid Charlotte Himberg-tekstil, Hildur Nereng Ernst-tekstil, Sigrid Vaage-smått.                                                 Hildur Ernst oppsummerer

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar