20190408


SØGNEDESIGN 2019

Etter mye om og men, og ved hjelp av tidligere utstillere som ivrige pådrivere, er et nytt styre etablert for Søgnedesign 2019.

I juli måned blir vi å finne i Presteboligen, der Søgnedesign også i 2019 blir et  supplement til øvrige sommeraktiviteter og utstillinger på Søgne Gamle Prestegård.

Mange tidligere utstillere trår til for å løse de ulike oppgavene, og alle utstillerne blir med som vakter. Du vil møte dem i galleriet i juli. 

 STYRE

Lene Fyrst Rynning-Tønnessen, 91384784, lenefyrst@gmail.com

Elin Johnsen, 48245765 elinjohnsen62@gmail.com

Jørn Fjeld Pettersen, 90702097 lornpsalud@gmail.com

Hildur Nereng Ernst, 48190662 hi-nere@online.no

Åpning 30. juni kl.13 i Prestegårdshaven. Tradisjonen tro, blir det musikk og jordbær. 
Fra Søgne kulturskole kommer Daniel Gustavsen, som spiller cello.
Velkommen!


FORMÅL: Hva skal Søgnedesign være?
Det nye styret legger vekt på at Søgnedesign skal vise et mangfold av kunst og kunsthåndverk og ha stor variasjon i bredde og uttrykk: Maleri, grafikk, foto, keramikk, tekstil, tre, pil, glass og litt annet småplukk.
Det blir lagt vekt på at produktene skal være originale, ha egen design og en håndverksmessig god utførelse. Det blir flere nye utstillere med andre uttrykksformer, og litt for enhver smak. Samtidig som Søgnedesign skal bringe videre en tradisjon som besøkende forventer å finne.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar