20200619Kirsti Hem kommer også i år med sine flotte matter.

Dette er solide og slitesterke matter.


Anne Randi Herland stiller ut både maleri og grafikk.

Anne Randi har blikk for både natur og bymotiv.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar