20171103

1.november var utstillerne for 2017 invitert til høstfest og oppsummering av årets utstilling på Søgne Gamle Prestegård. Vi var tolv som var samlet, og det ble en hyggelig kveld. Leder Hildur Ernst gikk gjennom styrets arbeid i forkant av utstillingen, hvordan utstillingen hadde forløpt, takket for samarbeid i gammelt styre og ønsket nytt styre velkommen. Åse Marit Eikestøl, Sigrid Vaage og Anne Gunn Pedersen går ut, og Yngvar Berglihn, Marianne Amundsen og Birgitte Kleivset går inn. Sistnevnte var forøvrig med å starte Søgnedesign i 2001. Det var et tydelig ønske fra samtlige om å fortsette med en utstilling som etterhvert er godt innarbeidet som en del av sommerens kulturaktiviteter på Søgne Gamle Prestegård. Hildur Ernst fortsetter som leder. Jeg vil på vegne av oss som når overlater oppgaver til nye koster, takke for godt samarbeid. Det har vært gøy, og jeg gleder meg til neste års utstilling!
Anne Gunn Pedersen
Stig Repstad trår til med bordekking 

Hyggelig å treffes igjen! Fra venstre Sigrid Vaage, Hildur Ernst, Åse Marit Eikestøl og Marianne Amundsen.

Klare for et godt måltid. Foran fra venstre Hildur Ernst, Stig Repstad, Tove Krogh, Marianne Amundsen, Elin Johnsen, Liv Løding Dalastøyl, Jørn Fjeld Pettersen. Videre bak: Monika Lavoll, Anne Gro Jeffery, Åse Marit Eikestøl, Sigrid Vaage.

Samme gjeng, bortsett fra et Anne Gunn insisterte på å være med på et bilde. Stig fikset det 


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar